Privacy statement

Algemeen

Wax and More is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wax and More houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Cliënten van Wax and More maken afspraken bij Wax and More via Treatwell. Gegevens van de cliënt worden door Wax and More niet opgeslagen of bewaard. Voor ingevoerde gegevens in Treatwell gelden de privacyregels opgesteld door Treatwell. Wax and More is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze door Treatwell bewaard blijven.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wax and More verwerkt alleen persoonsgegevens over u wanneer u gebruikmaakt van onze webshop. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Uw gegevens worden bewaard in de database binnen de content van onze webshop. Deze is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord, welke alleen bekend is bij de eigenaresse Mariska van Bruggen.

WAAROM WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

Wax and More verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het versturen van bestelde artikelen uit onze webshop.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Wax and More zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wax and More verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wax and More blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken online verzendbewijzen en delen de verstrekte gegevens met o.a. DHL of Post NL om een bestelling te kunnen versturen naar uw huisadres.

Indien u niet aan uw betalingsplicht voldoet, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het sturen van betalingsherinneringen en / of aanmaningen. In uiterste gevallen kunnen uw gegevens met een door ons ingehuurd incassobureau worden gedeeld.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Wax and More gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wax and More neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

INZAGE EN CORRECTIE PERSOONSGEGEVENS

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt uw verzoek indienen door een email te sturen. Wax and More zal zo snel mogelijk, doch binnen vier weken op uw verzoek reageren.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

Wax and More controleert regelmatig of zij aan deze algemene voorwaarden voldoet. Als u vragen of tips heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

CONTACTGEGEVENS

Wax and More
Musicallaan 161
3543 EC, Utrecht

T: 06 24 64 17 57
E: info@wax-and-more.nl

Laatste update: 8 januari 202